Tìm hiểu doanh thu là gì? Phân loại doanh thu

Doanh thu là một trong những mục tiêu mà các công ty muốn hướng tới, và họ đang đau đầu suy nghĩ làm sao để mang lại lợi nhuận cao, vậy khái niệm doanh thu là gì, có những cách nào để phân loại doanh thu của doanh nghiệp? Hãy cùng sonesteve.com tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

I. Khái niệm doanh thu

Doanh thu bán hàng (bao gồm cả bán sản phẩm, hàng hóa) và cung cấp dịch vụ phát sinh từ hoạt động sản xuất

Doanh thu bán hàng (bao gồm cả bán sản phẩm, hàng hóa) và cung cấp dịch vụ phát sinh từ hoạt động sản xuất, tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp, là giá trị lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, Vốn chủ sở hữu. Doanh thu là một phần giá trị mà doanh nghiệp thu được do bán sản phẩm, hàng hóa trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Doanh thu là một trong những thước đo chủ yếu phản ánh hoạt động kinh doanh của đơn vị tại thời điểm được phân tích.

Thông qua đó, bạn có thể đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có hiệu quả hay không.

Doanh thu kinh doanh được hình thành từ các hoạt động sau: Thu nhập từ hoạt động kinh doanh chính Thu nhập từ hoạt động tài chính.

II. Phân loại doanh thu

 • Doanh thu bán hàng: Doanh thu từ hoạt động sản xuất, bán hàng hóa, mua bất động sản đầu tư, bán sản phẩm mà công ty bán ra.
 • Doanh thu cung cấp dịch vụ: là thu nhập từ việc thực hiện công việc đã thỏa thuận trên cơ sở hợp đồng trong một hoặc nhiều kỳ kế toán, chẳng hạn như cung cấp dịch vụ vận tải, du lịch, cho thuê tài sản cố định theo phương thức thuê hoạt động, di cư…
 • Doanh thu nội bộ: Là doanh thu về số lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã tiêu thụ trong doanh nghiệp và là lợi nhuận kinh tế thu được từ việc bán hàng hóa, sản phẩm, cung cấp dịch vụ nội bộ, giữa các đơn vị kế toán cấp dưới trong cùng một công ty tính giá bán nội bộ.
 • Chiết khấu giao dịch: Là khoản chiết khấu thương mại mà doanh nghiệp giảm hoặc trả cho người mua theo thỏa thuận của người bán do người mua đã mua một sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ với số lượng lớn (có cam kết bán hàng) hàng bị khách hàng trả lại do vi phạm cam kết, vi phạm hợp đồng kinh tế, phế phẩm, kém phẩm chất, không đúng chủng loại, quy cách…
 • Chiết khấu hàng bán: là khoản giảm giá bán thực tế của hàng bán, là khoản giảm trừ bên mua đối với sản phẩm, hàng hóa bị lỗi, không đạt chất lượng hoặc không đạt chất lượng theo quy định của hợp đồng kinh tế.

III. Doanh thu hoạt động tài chính

Doanh thu tài chính là thu nhập phát sinh từ hoạt động đầu tư tài chính hoặc hoạt động vốn, bao gồm tiền lãi (lãi cho vay, lãi bán hàng trả chậm..

Doanh thu tài chính là thu nhập phát sinh từ hoạt động đầu tư tài chính hoặc hoạt động vốn, bao gồm tiền lãi (lãi cho vay, lãi bán hàng trả chậm, trả góp, lãi đầu tư trái phiếu, hối phiếu, lãi chuyển nhượng chứng khoán, lãi bán ngoại tệ), thu nhập cho thuê bất động sản, cổ tức nhận được, lợi nhuận được chia, liên doanh, liên kết, chuyển nhượng vốn, chênh lệch tỷ giá hối đoái và các khoản thu khác (tiền bán bất động sản, tiền cho thuê) (đất);

Doanh thu tài chính bao gồm:

 • Tiền lãi: Lãi cho vay, lãi tiền gửi Ngân hàng, lãi bán hàng trả chậm, trả góp, lãi đầu tư trái phiếu, tín phiếu, chiết khấu thanh toán được hưởng do mua hàng hoá, dịch vụ;…
 • Cổ tức lợi nhuận được chia;
 • Thu nhập về hoạt động đầu tư mua, bán chứng khoán ngắn hạn, dài hạn;
 • Thu nhập về thu hồi hoặc thanh lý các khoản vốn góp liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư vào công ty con, đầu tư vốn khác;
 • Thu nhập về các hoạt động đầu tư khác;
 • Lãi tỷ giá hối đoái;
 • Chênh lệch lãi do bán ngoại tệ;
 • Chênh lệch lãi chuyển nhượng vốn;
 • Các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác

IV. Các khoản giảm trừ doanh thu

1. Chiết khấu thương mại

Chiết khấu thương mại là số tiền doanh nghiệp bán đúng giá niêm yết cho khách hàng mua với số lượng lớn. Nếu khách hàng mua một sản phẩm nhiều lần trước khi đạt đủ số lượng mua thì khoản chiết khấu thương mại này được ghi nhận giảm trừ vào giá bán của “hóa đơn GTGT” hoặc “hóa đơn bán hàng” cuối cùng, nếu khách hàng không tiếp tục mua hàng hoặc số tiền chiết khấu thương mại mà người mua được hưởng vượt quá doanh số ghi trên hóa đơn cuối cùng thì phải chiết khấu thương mại trả cho người mua, trường hợp chiết khấu thương mại được hạch toán vào TK 521.

Chiết khấu thương mại là số tiền doanh nghiệp bán đúng giá niêm yết cho khách hàng mua với số lượng lớn

Trường hợp người mua hàng với số lượng lớn được hưởng chiết khấu thương mại thì giá bán ghi trên hoá đơn là giá đã chiết khấu thương mại (trừ chiết khấu thương mại chiết khấu) và khoản chiết khấu thương mại này sẽ không được ghi vào tài khoản của bạn.

2. Bán hàng bị trả lại

Trị giá số hàng bán bị khách hàng trả lại, từ chối thanh toán, xác định đã tiêu thụ, việc trả lại phải có văn bản yêu cầu của người mua và phải ghi rõ lý do trả lại, số lượng, giá trị hàng trả lại và gửi kèm theo hóa đơn (nếu xuất trả đầy đủ) hoặc bản sao hợp đồng (nếu xuất trả đầy đủ) kèm theo phiếu biên nhận lại số hàng hóa trên vào kho của doanh nghiệp.

Bài viết trên chúng tôi đã cung cấp thông tin chi tiết về khái niệm doanh thu là gì và cách phân chia doanh thu trong kinh doanh nói chung. Hy vọng bài viết này sẽ hữu ích đối với bạn đọc!