Tìm hiểu công nghiệp hóa là gì? Vai trò công nghiệp hóa hiện đại

Khi nền kinh tế ngày càng hội nhập toàn cầu, cụm từ “công nghiệp hóa, hiện đại hóa” dường như đang dần trở nên quen thuộc với chúng ta, nhưng không phải ai cũng hiểu rõ vấn đề công nghiệp hóa là gì?Trong bài viết này, hãy cùng sonesteve.com tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!

I. Công nghiệp hóa là gì? 

Công nghiệp hóa là sự chuyển đổi căn bản và toàn diện hầu hết các hoạt động sản xuất từ ​​chủ yếu sử dụng lao động thủ công sang sử dụng phổ biến lao động phổ thông trên cơ sở phát triển nền công nghiệp máy móc, công nghiệp trong một vùng kinh tế hoặc trong tất cả các ngành kinh tế của nền kinh tế. Đó là tỷ suất lao động, giá trị gia tăng, năng suất lao động…

Quá trình công nghiệp hóa có thể được mô tả là quá trình biến đổi kinh tế xã hội trong một cộng đồng người từ nền kinh tế ít tập trung tư bản (xã hội tiền công nghiệp) sang nền kinh tế công nghiệp, có sự chuyển đổi gắn liền với tiến bộ công nghệ, đặc biệt là quy mô lớn sản xuất năng lượng và phát triển luyện kim.Công nghiệp hóa cũng gắn liền với những thay đổi về hình thái và thái độ triết học trong nhận thức tự nhiên.

Công nghiệp hóa là sự chuyển đổi căn bản và toàn diện hầu hết các hoạt động sản xuất từ ​​chủ yếu sử dụng lao động thủ công

II. Hiện đại hóa là gì? 

Hiện đại hóa được hiểu là ứng dụng, trang bị cho các quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và quản lý kinh tế – xã hội những thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến, hiện đại mà loài người tiếp thu được khoa học và công nghệ tiên tiến, dựa vào đó mà phát triển xã hội với tốc độ nhanh chưa từng thấy.

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay được hiểu là quá trình chuyển đổi căn bản và toàn diện các hoạt động kinh tế – xã hội và kinh tế – xã hội từ chủ yếu sử dụng thủ công sang sử dụng lao động phổ thông.

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa với tư tưởng mới đó không còn giới hạn ở trình độ sức sản xuất và năng lực kỹ thuật đơn thuần, mà chỉ nhằm mục đích chuyển lao động thủ công thành lao động máy móc như quan niệm trước đây vẫn quan niệm.

III. Ý nghĩa của công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Lịch sử công nghiệp hóa trên thế giới đã có từ hàng trăm năm trước. Vào giữa thế kỷ 17, cuộc cách mạng công nghiệp diễn ra ở Anh và các nước phương Tây, nội dung chủ yếu của nó là chuyển từ lao động thủ công sang lao động máy móc.

Lịch sử công nghiệp hóa trên thế giới đã có từ hàng trăm năm trước

Tuy nhiên, mãi đến thế kỷ 19, khái niệm ‘công nghiệp hóa’ mới bắt đầu thay thế khái niệm ‘cách mạng công nghiệp’, và sau cuộc Cách mạng Công nghiệp ở Anh, Tây Âu, Bắc Mỹ và Nhật Bản, nói chung, công nghiệp hóa là quá trình sản sinh ra sự chuyển đổi từ một nền kinh tế nông nghiệp với trình độ lạc hậu dựa trên lao động thủ công năng suất thấp sang một nền kinh tế công nghiệp với cơ cấu kinh tế như hiện nay e khu vực kinh tế trong nước Hiện đại hóa là quá trình khai thác mọi khả năng để đạt đến trình độ công nghệ ngày càng tiên tiến, hiện đại.

IV. Nội dung của công nghiệp hóa, hiện đại hóa

1. Thứ nhất, CNH, HĐH trong phát triển mạnh lực lượng sản xuất

Thực hiện cơ giới hóa nền sản xuất xã hội bằng cách chuyển nền kinh tế từ nền kinh tế dựa trên công nghệ thủ công sang nền kinh tế dựa trên máy móc thủ công.

Khi những thành tựu của khoa học và công nghệ được ứng dụng vào các ngành của nền kinh tế quốc dân thì những thành tựu đó dẫn đến và gắn liền với quá trình hiện đại hóa và các cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2. Hai là, xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý, hiện đại, hiệu quả cao

Cơ cấu kinh tế là một chỉnh thể hữu cơ giữa các ngành kinh tế, có hai loại cơ cấu kinh tế là cơ cấu vùng kinh tế và cơ cấu thành phần kinh tế.

Cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế có nghĩa là chuyển dịch cơ cấu, cơ cấu nền kinh tế kém hiệu quả và tụt hậu theo hướng một nền kinh tế hiện đại, hiệu quả hơn, chuyển sang cơ cấu kinh tế công nghiệp rồi tiến tới cơ cấu kinh tế công cộng, công nghiệp và dịch vụ.

Cơ cấu lao động cũng sẽ thay đổi theo hướng đồng hành với phát triển kinh tế tri thức, đây là một trong những tiền đề chi phối xu hướng chuyển dịch cơ cấu lao động có lúc diễn ra trong nước.

3. Củng cố và tăng cường các địa vị lãnh đạo trong quan hệ sản xuất

Đồng thời tìm cách xác lập địa vị thống trị trong quan hệ sản xuất xã hội trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân.

Từ đó nhận thức đúng đắn tính tất yếu khách quan và tác dụng to lớn của CNH, HĐH

Từ đó nhận thức đúng đắn tính tất yếu khách quan và tác dụng to lớn của CNH, HĐH, từ đó lựa chọn những ngành, sản phẩm có sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước, tiếp thu những thành tựu khoa học – công nghệ hiện đại, ứng dụng vào sản xuất Học tập, nâng cao trình độ học vấn, kinh nghiệm và trình độ chuyên môn, lấp đầy nguồn lao động kỹ thuật của nền kinh tế và doanh nghiệp.

Công nghiệp hóa là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của quá trình phát triển, vì nó đưa cả nền sản xuất vật chất và đời sống văn hóa – xã hội của một quốc gia lên một tầm cao mới, góp phần làm nên hệ thống xã hội chủ nghĩa.

Trên đây là thông tin về công nghiệp hóa là gì? Hy vọng bài viết trên đây sẽ hữu ích đối với bạn đọc!