Tìm hiểu tài chính là gì? Những thông tin cần biết về hệ thống tài chính

Tài chính là thuật ngữ quen thuộc với bất kỳ ai quan tâm đến lĩnh vực kinh tế, tuy nhiên nếu không tìm hiểu sâu về kinh tế học, người ta thường hiểu đơn giản tài chính là tiền, vậy tài chính là gì, tài chính có phải là tiền không? Hãy cùng sonesteve.com tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

I. Tài chính là gì?

Tài chính ở Việt Nam có ba chức năng chính, thứ nhất là giám sát, kiểm tra sự vận động của các nguồn vốn khi sử dụng Quỹ tiền tệ

Ngoài phạm trù kinh tế, tài chính còn là một phạm trù lịch sử ra đời và phát triển đồng hành với sự phát triển của nền kinh tế hàng hóa.

Tài chính – Tiếng Anh là Finance – Phản ánh tổng hợp các mối quan hệ kinh tế nảy sinh trong quá trình phân bổ các nguồn tài chính.Tài chính theo nghĩa hẹp phản ánh thu nhập và chi tiêu tiền tệ của chính phủ một nước với mức cung tiền trên thị trường.

Theo kinh tế học hiện đại, tài chính đại diện cho vốn dưới dạng tiền, dưới dạng các quỹ có thể được vay hoặc cung cấp thông qua thị trường tài chính.

Tài chính ở Việt Nam có ba chức năng chính, thứ nhất là giám sát, kiểm tra sự vận động của các nguồn vốn khi sử dụng Quỹ tiền tệ, nhằm kiểm tra tính hiệu quả của hệ thống tài chính do nhà nước ban hành và có những điều chỉnh phù hợp.

Đặc điểm thứ hai là phản hồi, đặc điểm này được sử dụng để tổ chức phân phối của cải xã hội dưới hình thức giá trị.

Chức năng huy động: Thể hiện khả năng tổ chức và sử dụng các nguồn tài chính đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, huy động vốn phải tuân theo quan hệ cung cầu và cơ chế thị trường.

Cả ba chức năng này hỗ trợ lẫn nhau và giúp các công ty đạt được lợi nhuận tối đa.

II. Những thành phần của hệ thống tài chính

1. Tài chính doanh nghiệp

Là hệ thống phản ánh sự vận động, biến đổi của các nguồn tài chính trong quá trình phân phối, tạo lập và sử dụng các quỹ tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Là hệ thống phản ánh sự vận động, biến đổi của các nguồn tài chính trong quá trình phân phối

Để cải thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp, hiện nay, nhiều công ty đang sử dụng đòn bẩy tài chính như một công cụ hữu hiệu để nâng cao thu nhập và tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) của doanh nghiệp mình.

Tài chính doanh nghiệp yêu cầu báo cáo tài chính hoặc báo cáo tài chính hợp nhất.

Báo cáo tài chính cung cấp tất cả các thông tin về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính hợp nhất là báo cáo tài chính được lập trên cơ sở hợp nhất báo cáo tài chính của công ty mẹ và các công ty con.

Bạn đang cần một kế toán tài chính để lập báo cáo tài chính cho doanh nghiệp của mình Vậy kế toán tài chính là gì Kế toán tài chính là công việc thu thập, nghiên cứu và xử lý số liệu để lập ra các báo cáo tài chính doanh nghiệp hoàn chỉnh.

2. Thị trường tài chính

Đó là thị trường mà các chủ thể có thể trao đổi các loại chứng khoán tài chính, hàng hóa hay vật có giá trị,… Nói cách khác, thị trường tài chính là nơi diễn ra các hoạt động mua bán.

3. Tài chính quốc tế là gì?

Là hệ thống phản ánh các quan hệ kinh tế giữa các chủ thể trong mỗi quốc gia và giữa các tổ chức tài chính quốc tế với các nước thành viên trong quá trình trao đổi, mua bán hàng hóa, dịch vụ và thay đổi dòng lưu chuyển tiền tệ.

Ngoài ra còn có các trung gian trong hệ thống tài chính, chẳng hạn như tài chính hộ gia đình, tài chính cá nhân, tín dụng và bảo hiểm.

III. Vai trò của tài chính

Tài chính là công cụ phân phối sản phẩm trong nước. Qua quá trình lưu thông các quỹ tiền tệ được hình thành ở các khâu của hệ thống tài chính Quỹ tiền tệ quốc gia được sử dụng để thực hiện các mục tiêu xã hội.

Tài chính là công cụ quản lý và điều tiết nền kinh tế ở tầm vĩ mô, thích ứng với những biến động của nền kinh tế.

  • Huy động là khả năng tạo ra các nguồn tài trợ: Huy động vốn phải tuân theo cơ chế thị trường, quan hệ cung cầu, giá trị đồng tiền, ngoài ra chức năng tài trợ còn chịu tác động của môi trường kinh tế, khi nền kinh tế khủng hoảng thì doanh nghiệp khó huy động vốn.
  • Ví dụ: Để tự kiếm được tiền thì phải lao động, ngoài ra còn có thể vay mượn hoặc đầu tư.Các hình thức “kiếm tiền” này là biểu diễn đơn giản của chức năng huy động tài chính.
  • Phân phối là chức năng phân phối tiền trong xã hội cho các mục đích khác nhau:  Phân phối tiền tệ luôn gắn liền với việc hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ cụ thể. Phân phối ban đầu là phân phối được thực hiện trong ngành sản xuất.Các nguồn tài trợ được phân phối hoàn toàn dưới hình thức tiền lương của nhân viên hoặc thu nhập của công ty. Phân phối lại là sự phân phối liên tục từ lần phân phối ban đầu để đáp ứng nhu cầu của toàn xã hội.
Tài chính là công cụ phân phối sản phẩm trong nước

Trên đây là những thông tin về lĩnh vực tài chính là gì, ngoài những khái niệm trên, doanh nghiệp cần nắm rõ những loại chi phí tài chính nào? Hy vọng bài viết trên đây sẽ hữu ích đối với bạn đọc!